huiswerk­begeleiding

Zelfstandig werken

Leerlingen hebben soms moeite om zelfstandig hun huiswerk te doen.
Bijvoorbeeld omdat ze thuis snel afgeleid zijn of te weinig zelfdiscipline hebben. Het komt ook voor dat ze niet goed weten hoe ze de leerstof moeten aanpakken. Tijdens de huiswerkbegeleiding leren ze zelfstandig werken en uiteindelijk zelfverantwoordelijk aan de slag te gaan.

Contact

De huiswerkbegeleiding bestaat voor een deel uit inhoudelijke ondersteuning door onze vakdocenten. Maar het contact met de leerlingen is minstens zo belangrijk. Soms zijn er naast inhoudelijke problemen met de lesstof ook andere (persoonlijke) oorzaken voor slechtere schoolresultaten. We gaan dan ook altijd het gesprek aan met de leerlingen.

Vorderingen

Gedurende het begeleidingstraject houden we de ouders op hoogte van de vorderingen van hun kind. Ouders van leerlingen in de eerste en tweede klas ontvangen elke vrijdag een overzicht van de afgelopen week.

Planning

Huiswerkbegeleiding wordt in principe vijf dagen per week gegeven. Na elke schooldag doen leerlingen op het Studiecentrum hun huiswerk. Ze beginnen altijd met het maken van een planning. Het Studiecentrum Doorn heeft een eigen Planner ontworpen, die integraal onderdeel is van de begeleiding.

Studiebegeleider

Leerlingen met inhoudelijke vragen over hun leer- of maakwerk, kunnen de hulp van de studiebegeleiders inroepen. Voor alle vakken zijn dagelijks begeleiders op het Studiecentrum aanwezig. Als het huiswerk voor de volgende dag klaar is, wordt de geleerde stof overhoord. De studiebegeleider controleert ook het maakwerk.

Leervaardigheid

Daarnaast wordt tijd besteed aan de voorbereiding van repetities of schriftelijke overhoringen. Ook krijgen leerlingen extra opgaven voor de vakken waarvoor ze zwak staan.

Ten slotte proberen we op het Studiecentrum de leerlingen leervaardigheden bij te brengen. Centraal staat daarbij de vraag: Hoe kan ik mij op de beste manier de stof eigen maken?

Meer weten over huiswerkbegeleiding?

Bel directeur Roeland Schutte (0343 – 42 04 05) voor meer informatie of maak een afspraak. Hij is elke werkdag tussen 12.00 en 13.00 uur bereikbaar. Een mail sturen aan info@studiecentrumdoorn.nl kan natuurlijk ook.

Direct opgeven voor huiswerkbegeleiding kan via onderstaande knop. Op onze website staat ook meer informatie over onze tarieven en algemene voorwaarden.

REACTIES VAN OUDERS:

Onze zoon krijgt nu 1,5 jaar begeleiding van het studiecentrum. We merken dat hij zijn huiswerk altijd af heeft waardoor hij ook een natuurlijke rust heeft tussen schoolwerk en thuis. Het geeft hem rust, structuur en ook houvast. Ook is hij blij met de extra aandacht voor de vakken waar hij minder goed in is. Wij zijn er heel tevreden mee!

Onze dochter C. liep vast in het begin van havo 3. Ze had moeite met plannen en organiseren. Ze verloor zo het overzicht en raakte achter op school. De school raadde studiebegeleiding aan, waarna we contact opnamen met Roeland.
Na de intake gingen hij en het team van het Studiecentrum Doorn aan de slag. Uit school ging onze dochter er bijna dagelijks naartoe en ze was er graag. Het effect was zichtbaar: haar schoolresultaten verbeterden. Dat was voor C. een stimulans om door te gaan. Uiteindelijk had onze dochter voldoende punten om over te gaan naar havo 4.
Daarna heeft ze de overstap kunnen maken naar de mbo-opleiding verpleegkundige, niveau 4. De vaardigheden die ze op het Studiecentrum heeft aangeleerd, komen haar goed van pas.
Wij zijn Roeland en zijn team dankbaar. Ouders die merken dat hun zoon of dochter problemen heeft met school of studie, adviseren wij dan ook om dit met het Studiecentrum te bespreken en advies te vragen.

Onze ervaring is dat onze zoon leert om zelfstandig en volgens een eigen gemaakte planning te werken. Hij heeft daar veel profijt van. De persoonlijke begeleiding wordt gegeven door vakkundige begeleiders.
In de coronatijd is de begeleiding doorgegaan volgens de RIVM-richtlijnen. Het was erg fijn dat, naast de online lessen van school, de fysieke lessen op het Studiecentrum doorgingen. Dat is ervaren als een grote toegevoegde waarde.
Vol vertrouwen gaat onze zoon het examenjaar in.