Vakantie­rooster 2020 – 2021

Vakantie

van

tot en met

Herfstvakantie vrijdag 16 oktober 2020 zondag 25 oktober 2020
Kerstvakantie vrijdag 18 december 2020 zondag 3 januari 2021
Krokusvakantie vrijdag 19 februari 2021 zondag 28 februari 2021
Paasweekend vrijdag 2 april 2021 maandag 5 april 2021
Meivakantie vrijdag 30 april 2021 zondag 9 mei 2021
Hemelvaartsweekend donderdag 13 mei 2021 zondag 16 mei 2021
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021
Zomervakantie na de evaluatiegesprekken

Opmerking:

Studiecentrum Doorn past het begeleidingsrooster zo goed mogelijk aan het vakantierooster van de verschillende scholen aan. Het kan zijn dat op de vermelde vakantiedagen/vrije dagen openstelling noodzakelijk is in verband met een toetsweek of het Centraal Schriftelijk Examen. Wij communiceren dit dan naar onze ouders en  leerlingen. Ook vermelden wij dit op onze website, Facebook en Instagram.

Algemeen:

De vrijdag vóór de vakantie is het Studiecentrum Doorn vaak al gesloten. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij op de voorafgaande begeleidingsdag hun boeken voor vrijdag en voor de dag na de vakantie meenemen.