Vakantie­rooster 2019 – 2020

Vakantie

van

tot en met

Herfstvakantie vrijdag 18 oktober 2019 zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie vrijdag 20 december 2019 zondag 5 januari 2020
Krokusvakantie vrijdag 21 februari 2020 zondag 1 maart 2020
Paasweekend vrijdag 10 april 2020 maandag 13 april 2020
Meivakantie vrijdag 24 april 2020 zondag 3 mei 2020
Hemelvaartsweekend donderdag 21 mei 2020 zondag 24 mei 2020
Pinksterweekend zaterdag 30 mei 2020 maandag 1 juni 2020
Zomervakantie na de evaluatiegesprekken

Voorbehoud 1:

De meivakantie verschilt per school. Afhankelijk van de vakantieroosters van de diverse scholen plannen we de meivakantie nog nader in. Wel staat vast dat we bovenstaande week gesloten zijn.

Voorbehoud 2:

Het kan zijn dat op de vermelde vakantiedagen extra openstelling van het Studiecentrum Doorn noodzakelijk is. Dit houdt verband met de toetsweken op de verschillende scholen.

Voorbehoud 3:

Studiecentrum Doorn behoudt zich het recht voor de vakantiedata gedurende het schooljaar aan te passen.

Algemeen:

De vrijdag vóór de vakantie is het Studiecentrum Doorn vaak al gesloten. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij op de voorafgaande begeleidingsdag hun boeken voor vrijdag en voor de dag na de vakantie meenemen.