Vakantie­rooster 2021 – 2022

Vakantie

van

tot en met

Herfstvakantie vrijdag 15 oktober 2021 zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie vrijdag 24 december 2021 zondag 9 januari 2022
Krokusvakantie vrijdag 25 februari 2022 zondag 6 maart 2022
Paasweekend vrijdag 15 april 2022 maandag 18 april 2022
Meivakantie vrijdag 29 april 2022 zondag 8 mei 2022
Hemelvaartsweekend donderdag 26 mei 2022 zondag 29 mei 2022
Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022
Zomervakantie na de evaluatiegesprekken

Opmerking:

Studiecentrum Doorn past het begeleidingsrooster zo goed mogelijk aan het vakantierooster van de verschillende scholen aan. Het kan zijn dat op de vermelde vakantiedagen/vrije dagen openstelling noodzakelijk is in verband met een toetsweek of het Centraal Schriftelijk Examen. Wij communiceren dit dan naar onze ouders en  leerlingen. Ook vermelden wij dit op onze website, Facebook en Instagram.

Algemeen:

De vrijdag vóór de vakantie is het Studiecentrum Doorn vaak al gesloten. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij op de voorafgaande begeleidingsdag hun boeken voor vrijdag en voor de dag na de vakantie meenemen.