Ondersteuning in het volwassenonderwijs

Deelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) hebben veel vrijheid. Dat kan een voordeel zijn, mits ze die zelfstandigheid aankunnen. Helaas blijkt dat voor lang niet iedereen van deze groep (vaak relatief jonge) leerlingen het geval. Ze zien op den duur door de bomen het bos niet meer en verzanden in nietsdoen.

Op het Studiecentrum leren de leerlingen gestructureerd werken (zie ook Onze visie.) Wij bieden hun een rustige plek, waar ze volgens een vaste planning wekelijks 2 à 3 dagen kunnen studeren.

Inhoudelijke ondersteuning

Onze docenten kunnen extra uitleg geven over de lesstof. De leerlingen maken hier vaak gebruik van. Het aantal contacturen en de vakinhoudelijke ondersteuning buiten de lessen zijn in het vavo nu eenmaal gering. Het Studiecentrum Doorn heeft voor alle reguliere schoolvakken docenten in dienst.

Opengeslagen examenbundels

Meer informatie

Meer weten over ondersteuning in het volwassenonderwijs? Maak via directeur Roeland Schutte
(0343 – 42 04 05) een afspraak. Hij is elke werkdag tussen 12.00 en 13.00 uur bereikbaar. Een mail sturen aan info@studiecentrumdoorn.nl kan natuurlijk ook.

U kunt ook via dit formulier meer informatie opvragen. Direct opgeven voor ondersteuning in het volwassenonderwijs kan via dit inschrijfformulier.
De tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.