huiswerk­begeleiding

Zelfstandig werken

Leerlingen hebben soms moeite om zelfstandig hun huiswerk te doen.
Bijvoorbeeld omdat ze thuis snel afgeleid zijn of te weinig zelfdiscipline hebben. Het komt ook voor dat ze niet goed weten hoe ze de leerstof moeten aanpakken. Tijdens de huiswerkbegeleiding leren ze zelfstandig werken en uiteindelijk zelfverantwoordelijk aan de slag te gaan.

Contact

De huiswerkbegeleiding bestaat voor een deel uit inhoudelijke ondersteuning door onze vakdocenten. Maar het contact met de leerlingen is minstens zo belangrijk. Soms zijn er naast inhoudelijke problemen met de lesstof ook andere (persoonlijke) oorzaken voor slechtere schoolresultaten. We gaan dan ook altijd het gesprek aan met de leerlingen.

Vorderingen

Gedurende het begeleidingstraject houden we de ouders op hoogte van de vorderingen van hun kind. Ouders van leerlingen in de eerste en tweede klas ontvangen elke vrijdag een overzicht van de afgelopen week.

Planning

Huiswerkbegeleiding wordt in principe vijf dagen per week gegeven. Na elke schooldag doen leerlingen op het Studiecentrum hun huiswerk. Ze beginnen altijd met het maken van een planning. Het Studiecentrum Doorn heeft een eigen Planner ontworpen, die integraal onderdeel is van de begeleiding.

Studiebegeleider

Leerlingen met inhoudelijke vragen over hun leer- of maakwerk, kunnen de hulp van de studiebegeleiders inroepen. Voor alle vakken zijn dagelijks begeleiders op het Studiecentrum aanwezig. Als het huiswerk voor de volgende dag klaar is, wordt de geleerde stof overhoord. De studiebegeleider controleert ook het maakwerk.

Leervaardigheid

Daarnaast wordt tijd besteed aan de voorbereiding van repetities of schriftelijke overhoringen. Ook krijgen leerlingen extra opgaven voor de vakken waarvoor ze zwak staan.

Ten slotte proberen we op het Studiecentrum de leerlingen leervaardigheden bij te brengen. Centraal staat daarbij de vraag: Hoe kan ik mij op de beste manier de stof eigen maken?

Meer weten over huiswerkbegeleiding?

Bel directeur Roeland Schutte (0343 – 42 04 05) voor meer informatie of maak een afspraak. Hij is elke werkdag tussen 12.00 en 13.00 uur bereikbaar. Een mail sturen aan info@studiecentrumdoorn.nl kan natuurlijk ook.

Direct opgeven voor huiswerkbegeleiding kan via onderstaande knop. Op onze website staat ook meer informatie over onze tarieven en algemene voorwaarden.

REACTIES VAN OUDERS:

Onze zoon krijgt nu 1,5 jaar begeleiding van het studiecentrum. We merken dat hij zijn huiswerk altijd af heeft waardoor hij ook een natuurlijke rust heeft tussen schoolwerk en thuis. Het geeft hem rust, structuur en ook houvast. Ook is hij blij met de extra aandacht voor de vakken waar hij minder goed in is. Wij zijn er heel tevreden mee!

Wij zijn erg tevreden over de geboden diensten van het Studiecentrum in Doorn. Gedurende een paar maanden heeft onze zoon hier goed en rustig kunnen werken voor school tijdens onrustige verbouwingswerkzaamheden thuis. Hij heeft ook geleerd zijn manier van planning te verbeteren en zonder afleiding aan het werk te gaan.

Sinds april 2019 zijn wij, omdat onze zoon vastliep op school, terechtgekomen op het Studiecentrum. We zijn snel en vakkundig goed geholpen door de directeur. Doordat de directeur goed geluisterd heeft naar hetgeen onze zoon nodig had, werd in het eerste gesprek al helder welke oplossing het Studiecentrum kon bieden. Zo heeft hij in korte tijd zijn lesstof bijgespijkerd, leren plannen en is hij overgegaan. Dit was niet gelukt zonder het Stuud. Het nieuwe schooljaar is onze zoon opnieuw gestart bij het Stuud om zo ver te komen dat hij het vanaf nu (een klein halfjaar later) zelfstandig weer kan oppakken. Met de garantie dat hij terug kan naar het Studiecentrum.
Een fijne afspraak waarbij je als ouders van een puber je gesteund voelt!

De ouders van een derdeklasser