Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is er voor leerlingen die moeite hebben om zelfstandig hun huiswerk te doen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze thuis snel afgeleid zijn of te weinig zelfdiscipline hebben. Ook komt het voor dat leerlingen niet goed weten hoe ze de leerstof moeten aanpakken.

Doel van onze huiswerkbegeleiding is dat leerlingen zelfstandig gaan werken en uiteindelijk zelfverantwoordelijk gaan leren. Op die manier hebben ze het Studiecentrum op den duur niet meer nodig. Wij streven er dus naar onszelf overbodig te maken. Meer hierover is te lezen in Onze visie.

Werkwijze

Huiswerkbegeleiding wordt in principe vijf dagen per week gegeven. Na elke schooldag komen leerlingen naar het Studiecentrum om hun huiswerk te doen. Het eerste wat zij doen, is een planning maken. Het Studiecentrum Doorn heeft een eigen Planner ontworpen, die integraal onderdeel is van de begeleiding. De leerlingen van de onderbouw (klas 1, 2 en 3) maken een dagplanning, de leerlingen van de bovenbouw (klas 4, 5 en 6) een weekplanning.

De planning is de leidraad voor het huiswerk op het Studiecentrum. Leerlingen met inhoudelijke vragen over hun leer- of maakwerk, kunnen de hulp van de studiebegeleiders inroepen. Voor alle vakken zijn dagelijks begeleiders op het Studiecentrum aanwezig. Als het huiswerk voor de volgende dag klaar is, wordt de geleerde stof overhoord. De studiebegeleidHuiswerkbegeleiding op Studiecentrum Doorner controleert ook het maakwerk.

Daarnaast wordt gewoonlijk enige tijd besteed aan de voorbereiding van repetities of schriftelijke overhoringen die voor een latere datum staan geagendeerd.

Ook krijgen leerlingen extra opgaven voor de vakken waarvoor ze zwak staan.
Tevens besteden de studiebegeleiders aandacht aan spelling en rekenvaardigheid.

Gesprekken

Studiebegeleiding bestaat slechts voor een deel uit vakinhoudelijke ondersteuning. De communicatie is minstens zo belangrijk. Soms zijn er naast inhoudelijke problemen met de lesstof ook andere oorzaken voor slechtere schoolresultaten. Te denken valt aan een gebrek aan motivatie, veranderingen in de thuissituatie, de puberteit, et cetera. Door het gesprek aan te gaan met de leerlingen en ons te verdiepen in hun persoonlijke situatie, proberen we ook hier vooruitgang te boeken.

Wij hechten ook grote waarde aan het intakegesprek dat altijd voorafgaat aan huiswerkbegeleiding. Samen met een leerling en de ouders of verzorgers stellen we vast wat de knelpunten zijn. Ook komen we zo meer te weten over de motivatie en de achtergrond van een leerling. Al deze informatie draagt bij aan een effectieve ondersteuning van de studie en voor elke leerling individuele begeleiding op maat.

FeedbackTwee leerlingen doen huiswerk op Studiecentrum Doorn

Wanneer de huiswerkbegeleiding eenmaal is gestart, houden we de ouders op hoogte van de vorderingen van hun kind. Ouders van leerlingen in de eerste en tweede klas ontvangen elke vrijdag een overzicht van de afgelopen week. Hierin berichten wij hen over de vorderingen van hun kind.

Als dat nodig is voor betere studieresultaten, nemen we ook contact op met de school.
Dat zullen we nooit zonder overleg doen; de ouders of verzorgers moeten ons hiervoor toestemming geven.

Meer informatie

Meer weten over huiswerkbegeleiding? Bel directeur Roeland Schutte (0343 – 42 04 05) voor meer informatie of maak een afspraak. Hij is elke werkdag tussen 12.00 en 13.00 uur bereikbaar. Een mail sturen aan info@studiecentrumdoorn.nl kan natuurlijk ook.
U kunt ook via dit formulier meer informatie opvragen.

Inschrijven

Direct opgeven voor huiswerkbegeleiding kan via dit inschrijfformulier. Op onze website staat ook meer informatie over onze tarieven en algemene voorwaarden.