Blog

Nieuw: het Persoonlijk weekoverzicht

Ouders meer inzicht geven in de ontwikkeling en prestaties van hun kind. Dat is één van de voornaamste doelen van het Persoonlijk weekoverzicht dat wij sinds half november versturen aan ouders/verzorgers van leerlingen uit brug- en tweede klassen.

Voorlopig is nog het maar een proef, maar de eerste reacties zijn positief. Ouders laten ons weten het te waarderen wekelijks een terugkoppeling te ontvangen over de vorderingen van hun zoon of dochter. Het weekoverzicht bevat:

  • een algemene karakterisering van de afgelopen week;
  • een overzicht van de uren die de leerling op Het Stuud heeft doorgebracht (zie onderstaande tabel);
  • observaties van de begeleiders;
  • de afspraken die met de leerling zijn gemaakt, bijvoorbeeld over nog voor te bereiden huiswerk.

Screenprint weekoverzichtKorte lijnen
Het Persoonlijk weekoverzicht wordt elke vrijdag via de mail verzonden. Het nieuwe initiatief draagt bij aan nog kortere lijnen tussen het Stuud en de ouders/verzorgers. De reply’s die we ontvangen, bevatten vaak nuttige informatie. Daarnaast is de mail natuurlijk een uitstekend middel om bepaalde zaken op een gemakkelijke en snelle manier af te stemmen.

Alleen ouders van de brug- en tweedeklassers krijgen een weekoverzicht. De inspanningen van Het Stuud zijn erop gericht dat scholieren uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun studie. In dat ontwikkelingsproces past het niet om over leerlingen in de derde en hogere klassen wekelijks een rapportage te versturen, vinden wij. (Dat neemt natuurlijk niet weg dat we met leerlingen uit de hogere klassen en hun ouders ook regelmatig evaluatiegesprekken, mailwisseling en telefonisch contact hebben.)