Blog

Inschrijving Pakket Brugklasbegeleiding schooljaar 2024-2025

De overgang van de basisschool naar de brugklas is voor veel leerlingen groot. Vanaf de vertrouwde basisschool komen leerlingen in een geheel nieuwe omgeving. Met elk uur een ander vak en een andere docent. Bovendien is een aantal helemaal niet gewend om huiswerk te doen. Geen wonder dat deze overgang voor sommige leerlingen moeizaam verloopt.

Brugklassers worden geconfronteerd met nieuwe vakken, lesstof die ze moeten leren, opdrachten die ze moeten maken en overhoringen en repetities die ze moeten voorbereiden. Maar hoe kunnen ze dat het beste doen? Hoe kunnen ze hun huiswerk het beste plannen? Hoe maken ze de meeste kans om goede resultaten te behalen?

De bovenstaande vragen zijn voor de meeste leerlingen geheel nieuw. Lang niet iedereen slaagt erin om zelf het antwoord te vinden. Tijdige professionele hulp – bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkbegeleiding – kan veel teleurstellingen voorkomen.

Doormodderen

Helaas zien wij in praktijk te veel brugklassers er niet in slagen hun ‘aanloopproblemen’ te overwinnen. In feite blijven ze maanden doormodderen, om het zo maar te zeggen.
Bijsturen is moeilijk wanneer het schooljaar al ruim over de helft is en de studieresultaten nog steeds tegenvallen. De leerlingen presteren onnodig onder hun niveau. Toelating tot de gewenste schoolrichting is dan vaak niet meer mogelijk.

Verder…

In de brugklas wordt de basis gelegd voor de verdere loopbaan in het voortgezet onderwijs. Wij bieden middelbare scholieren de mogelijkheid om een goede start te maken. Binnen het Studiecentrum Doorn hebben we speciaal voor brugklassers een begeleidingstraject ontwikkeld.

De brugklasbegeleiding duurt van september tot en met januari. De deelnemers maken na elke schooldag op het Studiecentrum Doorn hun huiswerk. Daar is altijd een professionele begeleider aanwezig, die erop toeziet dat de werkzaamheden goed verlopen. Ook is de begeleider de vraagbaak voor vakinhoudelijke problemen.

Pakket op maat

De individuele begeleiding is afgestemd op de behoeften van een leerling.
Bij het intakegesprek over- leggen we met de ouders en de leerling waar het accent moet komen te liggen.

Het belangrijkste is dat de brugklasser zich tijdens het begeleidingstraject een goede werkhouding eigen maakt.
Daar heeft een leerling voor de rest van zijn middelbare school en eventuele vervolgstudie plezier van.

Na de brugklasbegeleiding kan hij of zij zelfstandig verder. Aan het einde van de brugklasbegeleiding weet een leerling hoe hij of zij het beste leer- of maakwerk moet doen. Ook kan de brugklasser prioriteiten stellen en een goede planning maken. Sleutelwoorden in dit traject zijn structurering en een helder overzicht.

Speciaal tarief

Voor de brugklasbegeleiding hanteren wij een speciaal tarief. Deze vorm van ondersteuning begint bij de start van het schooljaar (in september) en duurt tot en met januari.

Indien U uw kind aanmeldt voor 1 augustus ontvangt U nog eens een extra korting van 10% op het speciale tarief.

Meer informatie

Meer weten over brugklasbegeleiding? Bel directeur Roeland Schutte (06 222 84 518) voor meer informatie of maak een afspraak. Hij is elke werkdag bereikbaar. Een mail sturen aan info@studiecentrumdoorn.nl kan natuurlijk ook.
U kunt ook via dit formulier meer informatie opvragen.

Inschrijven

Direct opgeven voor brugklasbegeleiding kan via het inschrijfformulier. Op onze website staat ook meer informatie over onze tarieven en algemene voorwaarden.