Leerlingen basisschool: Nu ook begeleiding op maat.

Wij begeleiden ook leerlingen van de basisschool.

Moeite met rekenen, spelling of begrijpend lezen?  Wij zijn graag de oplossing!

Onze hulp kan op individuele basis in de vorm van Remedial Teaching maar ook in onze huiswerkklas op de woensdag en/of vrijdagmiddag.

Kortom: “een pakket op maat” is waar wij met deze leerlingen ook naar streven

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot Roeland Schutte. Hij informeert U dan over de mogelijkheden.

Zijn telefoonnummer: 06 222 84 518