Blog

Leerlingen basisschool: begeleiding op maat.

Wij begeleiden ook leerlingen van de basisschool.

Moeite met rekenen, spelling of begrijpend lezen?

Even een klein duwtje in de rug nodig ?

Wij zijn graag de oplossing!

Onze hulp kan op individuele basis in de vorm van Remedial Teaching met hieraan eventueel gekoppeld een uurtje huiswerkbegeleiding in onze huiswerkklas op de woensdag en/of vrijdagmiddag.

Kortom: “een pakket op maat” is waar wij met dezeĀ  basisschoolleerlingen ook naar streven.

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot Roeland Schutte. Hij informeert U dan over de mogelijkheden.

Zijn telefoonnummer: 06 222 84 518