Blog

Hulp bij dyslexie door gediplomeerde coach

Onze bijlesdocente Engels Emmy Klingenberg is sinds 2015 ook gediplomeerd coach dyslexie. Zo kunnen we op het Studiecentrum Doorn scholieren met leerproblemen nog beter helpen.
Niet alleen met Engels, maar ook met andere vakken.

Meer individuele aandacht
Tijdens de bijlessen merkte Emmy dat dyslectische leerlingen Engels erg moeilijk vinden. Zonder extra hulp hebben ze al na enkele maanden in de brugklas een achterstand op hun klasgenoten

Dat de scholen in de regio volgens het Protocol Dyslexie werken, is voor leerlingen met dit taalprobleem niet voldoende. Ze hebben meer individuele aandacht nodig dan een leraar in een klas van 25 à 30 kinderen kan geven.

Verschillende problemen door dyslexie
Leerlingen met dyslexie hebben niet allemaal hetzelfde soort probleem. Sommigen hebben bijvoorbeeld moeite met het leren of spellen van woorden. Bij anderen is begrijpend lezen het zwakke punt. En weer anderen vinden het toepassen van grammaticaregels erg lastig.

Of ze er nu problemen mee hebben of niet, voor alle middelbare scholieren is Engels een verplicht examenvak. Om hun diploma te behalen, moeten ze minstens een 5,5 scoren. Een 5 mag eventueel ook, maar dan moet het cijfer voor Nederlands en wiskunde minimaal een 6 zijn.

Beter begeleiden dankzij opleiding
Leerlingen met dyslexie moeten vaak hard werken voor het vak Engels. Met bewondering voor hun inzet heeft Emmy de afgelopen jaren verschillenden van hen bijles gegeven. Daarbij was ze steeds op zoek naar manieren om deze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Uiteindelijk besloot ze de opleiding tot coach dyslexie te volgen. “De opleiding heeft me geholpen kinderen met dyslexie beter te begrijpen en te begeleiden. Zo kunnen ze toch een voldoende halen voor Engels en een opleiding blijven volgen die bij hun niveau past.”

Ook voor Duits en Frans en de zakenvakken
Emmy kan middelbare scholieren met dyslexie ook coachen in andere vakken, zoals Duits, Frans, geschiedenis en aardrijkskunde.