Paula

Toen mijn eerste zoon na de basisschool aan het voortgezet onderwijs begon met mavo/havo advies, hebben we ervoor gekozen om gebruik te maken van het studiecentrum.

Hij is dyslectisch en gauw afgeleid. Het studiecentrum bood structuur en kennis van de methodes van het huidige onderwijssysteem. Hij leerde daar plannen van zijn huiswerk en er is gekwalificeerd personeel aanwezig om hem te helpen bij vragen en hem te overhoren. Een extra trigger is dat zodra hij klaar is, hij naar huis kan en vrij is om andere dingen te doen. Hij is opgeklommen tot havo niveau en heeft zijn diploma in één keer behaald.

Zo ook mijn tweede zoon, met ADD, kreeg het advies BBL/kader mee van de basisschool en ook hij gaat al drie jaar naar het studiecentrum. Hij is erg geholpen met de structuur en de ondersteuning. Met name het inplannen van zijn huiswerk, de uitleg en het herhalen van de theorie, heeft ervoor gezorgd dat hij mooie cijfers scoort en zich heeft opgewerkt tot mavo niveau. Daarnaast is hij blij als hij thuiskomt. Huiswerk af en tijd voor leuke dingen!