Blog

Brief aan ouders start cursusjaar.

 

Betreft: gang van zaken start cursusjaar 2020-2021.

 

 

Doorn, augustus 2020

 

 

Beste Ouders,

 

Na een welverdiende zomervakantie openen we weer onze deuren. Deze brief sturen wij U om U van een aantal belangrijke zaken op de hoogte te stellen.

 

Woensdag 2 september wordt Uw zoon/dochter in de gelegenheid gesteld de schoolboeken naar het Studiecentrum te brengen. Wilt uw zoon/dochter gebruik maken van een boekenkist, dan wordt hij/zij tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de gelegenheid gesteld de schoolboeken bij ons te brengen. Wij adviseren de leerlingen die 3 dagen per week of meer ons studiecentrum bezoeken, gebruik te maken van een boekenkist. Alle leerlingen dienen op het studiecentrum met hun eigen boeken te werken.

 

Donderdag 3 september is de eerste begeleidingsdag. Ook de leerlingen die nog geen huiswerk hebben opgekregen voor de volgende dag verwachten wij ! Deze middag willen we namelijk afspraken maken voor de komende periode. Leerlingen die 1 of 2 dagen per week studiebegeleiding volgen, kunnen eventueel telefonisch contact met ons opnemen om de begeleidingsdagen vast te stellen en verdere afspraken te maken. De overige leerlingen verwachten wij direct na school op het studiecentrum. Indien uw zoon/dochter toch verhinderd is deze dag dan vernemen we dit graag.

 

 

Een aantal belangrijke zaken die ik U graag onder de aandacht wil brengen:

 

  • Wij begeleiden onze leerlingen onder de strikte voorwaarden die het RIVM ons in maart heeft gesteld. Wij zien toe op de handhaving van deze regels. De regels zullen met onze leerlingen nog eens worden doorgenomen aan het begin van het schooljaar.

 

  • Aan U het uitdrukkelijk verzoek om uw zoon/dochter met de ondertussen alom bekende Coronaklachten NIET naar het studiecentrum te sturen!

 

  • Bij afwezigheid van uw zoon/dochter verzoeken wij U hem of haar tijdig af te melden. Indien Uw zoon/dochter het studiecentrum eerder dan normaal dient te verlaten door bij voorbeeld tandartsbezoek, sport etc. horen wij dit ook graag even van tevoren.

 

  • Parttimers kunnen met een goede reden een begeleidingsdag wisselen. Omdat wij zelfstandigheid stimuleren en aanleren op ons studiecentrum, vinden wij het prima dat uw zoon/dochter dit zelf even regelt met Hans, Emmy of Roeland.

 

  • U kunt het studiecentrum op Facebook en Instagram volgen. Hier staan actuele berichten en wetenswaardigheden over het studiecentrum. Zo is het gebruikelijk eventuele vervroegde openingstijden op deze media te vermelden. Leuk, handig en nuttig dus! Gaat U ons volgen?

 

Hier kunt U ons vinden: : www.fb.com/StudiecentrumDoorn en voor Instagram Studiecentrum_Doorn.

 

 

Wij rekenen op een fijne samenwerking het komende schooljaar. Mede namens mijn assistenten Hans de Roock en Emmy Klingenberg,

 

met vriendelijke groet,

 

Roeland Schutte, directeur Studiecentrum Doorn