Ik ben ruim twintig jaar directeur van Studiecentrum Doorn. Na mijn middelbare school heb ik aan de Universiteit van Amsterdam bestuurskunde gestudeerd. Al tijdens mijn studie was ik werkzaam als leider op een huiswerkinstituut in Hilversum.

Na mijn afstuderen heb ik vier jaar gewerkt op een internaat voor kinderen van wie de ouders in het buitenland werkten. Ik was daar behalve huiswerkbegeleider ook sociaalpedagogisch begeleider van een groep jongens in leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.

Mijn levensmotto is: elk mens is waardevol en mag gezien mag worden. Dat is één van de redenen waarom ik in mijn vrije tijd verbonden ben aan Gevangenenzorg Nederland. Namens deze organisatie bezoek ik gevangenen in strafinrichtingen in Nieuwegein en Arnhem.

Uiteraard neem ik mijn motto ook mee in mijn werk op het Studiecentrum. Elke leerling verdient en krijgt de aandacht en begeleiding die bij hem of haar past. In mijn schaarse vrije tijd ben ik te vinden langs de lijn bij mijn sportende kinderen. Ook tour ik graag zelf met mijn mountainbike over de Utrechtse Heuvelrug.

  • 06 - 22 28 45 18
  • rschutte@studiecentrumdoorn.nl

Al tijdens mijn studie diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht werkte ik als bijlesdocent op het Studiecentrum Doorn. In die periode kwam ik erachter hoe inspirerend lesgeven aan middelbare scholieren kan zijn. Ik had het er zo naar mijn zin, dat ik na mijn afstuderen besloot er fulltime aan de slag te gaan.

Mijn passie voor dit werk berust op twee zaken. Enerzijds ben ik iemand met een brede interesse en vind de stof waar de leerlingen mee bezig zijn meestal erg boeiend. Anderzijds schep ik veel plezier in het persoonlijke contact met de leerlingen. Vanuit die persoonlijke band probeer ik hen ieder zo goed mogelijk te begeleiden bij hun studie-inspanningen.

In mijn vrije tijd speel ik gitaar en doe ik aan hardlopen.

 

  • 0343 - 420 405
  • info@studiecentrumdoorn.nl

Ik ben afgestudeerd sociaal pedagoog en daarbij master in sociaal onderzoek. Sinds september 2012 werk ik met veel enthousiasme bij het Studiecentrum Doorn. Ik coach voornamelijk brugklassers en tweedejaars leerlingen bij hun huiswerk.

Als pedagoog kijk ik naar iedereen als een individu.Vanuit die visie bied ik kinderen met een leerprobleem een studiemethode aan die inspeelt op hun persoonlijke behoefte.

Behalve studiebegeleider voor het Stuud ben ik ook pedagogisch medewerkster op een buitenschoolse opvang. In mijn vrije tijd zet ik mij in voor het Wereld Natuur Fonds. Als hobby bezoek ik musicals. Maar ik dans en zing ook graag zelf!

  • 0343 - 420 405
  • info@studiecentrumdoorn.nl

Ik geef sinds 2010 bijles Engels op het Studiecentrum Doorn. Ik probeer de leerlingen altijd zo goed mogelijk te ondersteunen. Om die reden heb ik in 2015 mijn diploma voor coach dyslexie gehaald.

Mijn lesbevoegdheid Engels heb ik in mijn geboorteland Bulgarije gehaald, waar ik ook fysische geografie gestudeerd heb. Op het Studiecentrum Doorn breng ik de stof zo aantrekkelijk mogelijk onder de aandacht. Zo wil ik de leerlingen extra motiveren om goede resultaten te behalen en hun dromen waar te maken.

Tijdens de bijlessen merkte ik dat dyslectische leerlingen Engels erg moeilijk vinden. Zonder extra hulp lopen ze in de klas snel een achterstand op. In individuele bijlessen werken we samen aan verbetering van hun Engels.

De opleiding tot coach heeft me geholpen kinderen met dyslexie beter te begrijpen en te begeleiden. Zo kunnen ze een voldoende halen voor Engels en een opleiding blijven volgen die bij hun niveau past.

Niet alleen met Engels, maar ook met Frans, Duits, geschiedenis en bijvoorbeeld aardrijkskunde kan ik dyslectische leerlingen helpen.

  • 0343 - 420 405
  • info@studiecentrumdoorn.nl