Ik ben nu al bijna 25 jaar directeur van Studiecentrum Doorn. Na mijn middelbare school heb ik aan de Universiteit van Amsterdam bestuurskunde gestudeerd. Mijn specialisatie was daar algemene economie. Al tijdens mijn studie was ik werkzaam als instituutsleider op een huiswerkinstituut in Hilversum.

Na mijn afstuderen heb ik vier jaar gewerkt op een internaat voor kinderen van wie de ouders in het buitenland werkten. Ik was daar behalve huiswerkbegeleider ook sociaalpedagogisch begeleider van een groep jongens in leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.

Studiecentrum Doorn heeft het keurmerk van de LVSI. In de vele jaren dat we lid zijn van deze landelijke vereniging, heb ik veel workshops gevolgd van de LVSI. Bijvoorbeeld over omgaan met dyslexie, autisme en ADD.

Mijn levensmotto is: elk mens is waardevol en mag gezien mag worden. Dat is een van de redenen waarom ik in mijn vrije tijd verbonden ben aan Gevangenenzorg Nederland. Namens deze organisatie bezoek ik gevangenen in strafinrichtingen in Nieuwegein en Arnhem.

Uiteraard neem ik mijn motto ook mee in mijn werk op Studiecentrum Doorn. Elke leerling verdient en krijgt de aandacht en begeleiding die bij hem of haar past. In mijn vrije tijd ben ik te vinden langs de lijn bij mijn sportende kinderen. Ook tour ik graag zelf met mijn mountainbike over de Utrechtse Heuvelrug.

  • 06 - 22 28 45 18
  • rschutte@studiecentrumdoorn.nl

Al tijdens mijn studie diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht werkte ik als bijlesdocent op het Studiecentrum Doorn. In die periode kwam ik erachter hoe inspirerend lesgeven aan middelbare scholieren kan zijn. Ik had het er zo naar mijn zin, dat ik na mijn afstuderen besloot er fulltime aan de slag te gaan.

Mijn passie voor dit werk berust op twee zaken. Enerzijds ben ik iemand met een brede interesse en vind de stof waar de leerlingen mee bezig zijn meestal erg boeiend. Anderzijds schep ik veel plezier in het persoonlijke contact met de leerlingen. Vanuit die persoonlijke band probeer ik hen ieder zo goed mogelijk te begeleiden bij hun studie-inspanningen.

In mijn vrije tijd speel ik gitaar en doe ik aan hardlopen.

  • 0343 - 420 405
  • info@studiecentrumdoorn.nl

Sinds 2010 geef ik bijles Engels op Studiecentrum Doorn. Ik probeer de leerlingen altijd zo goed mogelijk te ondersteunen. Al snel viel me op dat dyslexie echt een blokkade is voor veel leerlingen. Om die reden heb ik in 2015 mijn diploma voor coach dyslexie gehaald.

Deze opleiding heeft me geholpen kinderen met dyslexie beter te begrijpen en te begeleiden. Zo kunnen ze een voldoende halen voor Engels en een opleiding blijven volgen die bij hun niveau past. Niet alleen met Engels, maar ook met Frans, Duits, geschiedenis en bijvoorbeeld aardrijkskunde kan ik dyslectische leerlingen helpen.

Mijn lesbevoegdheid Engels heb ik in mijn geboorteland Bulgarije gehaald, waar ik ook fysische geografie gestudeerd heb. Op het Studiecentrum Doorn breng ik de stof zo aantrekkelijk mogelijk onder de aandacht. Zo wil ik de leerlingen extra motiveren om goede resultaten te behalen en hun dromen waar te maken.

De afgelopen jaren werkte ik ook op een instituut voor studiebegeleiding in Barneveld. Hier was ik eindverantwoordelijk voor de begeleiding van een groep leerlingen op een school.

Toen de mogelijkheid zich voordeed om op het studiecentrum in de huiswerkbegeleiding de functie van directieassistent (in het bijzonder voor de eerste en tweede klas) te gaan vervullen, heb ik geen moment getwijfeld. Na een inwerkperiode van een maand vervul ik sinds 1 oktober 2017 deze functie.

  • 0343 - 420 405
  • info@studiecentrumdoorn.nl