Vakantie­rooster 2018 – 2019

Vakantie

van

tot en met

Herfstvakantie vrijdag 19 oktober 2018 zondag 27 oktober 2018
Kerstvakantie vrijdag 21 december 2018 zondag 6 januari 2019
Krokusvakantie vrijdag 22 februari 2019 zondag 3 maart 2019
Pasen / Meivakantie vrijdag 26 april 2019 zondag 5 mei 2019
Hemelvaartsweekend donderdag 30 mei 2019 zondag 2 juni 2019
Pinksterweekend zaterdag 8 juni 2019 maandag 10 juni 2019
Zomervakantie na de evaluatiegesprekken

Voorbehoud 1:

De meivakantie verschilt per school. Afhankelijk van de vakantieroosters van de diverse scholen plannen we de meivakantie nog nader in. In ieder geval heeft het Studiecentrum Doorn van 26 april 2019 tot en met 5 mei meivakantie.

Voorbehoud 2:

Het kan zijn dat op de vermelde vakantiedagen extra openstelling van het Studiecentrum Doorn noodzakelijk is. Dit houdt verband met de toetsweken op de verschillende scholen.

Voorbehoud 3:

Studiecentrum Doorn behoudt zich het recht voor de vakantiedata gedurende het schooljaar aan te passen.

Algemeen:

De vrijdag vóór de vakantie is het Studiecentrum Doorn vaak al gesloten. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij op de voorafgaande begeleidingsdag hun boeken voor vrijdag en voor de dag na de vakantie meenemen.