Voor ouders: over de studie thuis

Wanneer uw zoon of dochter na de huiswerkbegeleiding het Studiecentrum verlaat, is het werk voor de volgende dag meestal klaar. Ook is er tijd besteed aan het huiswerk voor de rest van de week. Toch is het nuttig dat hij of zij ook thuis iets aan het schoolwerk doet. Voor uw en ons gemak volgen hier enige richtlijnen.

De leerlingen van de onderbouw (klas 1, 2 en 3)

Wij adviseren u om erop toe te zien dat uw kind de geleerde stof voor de volgende dag nog eens doorneemt. Dat kan bijvoorbeeld ’s avonds na de huiswerkbegeleiding of ’s ochtends vóór schooltijd. Zeker bij repetities en schriftelijke overhoringen is dit aan te bevelen.

Nieuwe informatie beklijft beter als die nog eens goed doorgenomen wordt. Veel tijd hoeft het herhalen van de leerstof niet te kosten. Een kwartier is doorgaans voldoende. Het beste is om hiervoor een vaste tijd af te spreken.

Huiswerkbriefje

Soms komt het voor dat het huiswerk voor de volgende dag niet helemaal af is. In die uitzonderlijke gevallen geeft de begeleider aan leerlingen van de eerste en tweede klas een huiswerkbriefje mee. Daarop staat gedetailleerd wat voor leer- en maakwerk een leerling die avond nog moet verrichten.Leerling doet huiswerk op de computer

Wij vragen u vriendelijk erop toe te zien dat uw zoon of dochter dit huiswerk ook doet. Het is de bedoeling dat het door u ondertekende briefje weer bij ons ingeleverd wordt. Wanneer een leerling dit herhaaldelijk vergeet, zijn wij genoodzaakt hem of haar naar huis te sturen om het huiswerkbriefje alsnog te halen.

De derdeklassers krijgen geen huiswerkbriefje mee, mede om ze voor te bereiden op een grotere mate van zelfstandigheid in de bovenbouw.

Weekend

Een leerling kan natuurlijk ook in het weekend tijd aan het huiswerk besteden. Hij of zij kan leerstof herhalen (zie boven) en/of overzichten, samenvatting of teksten nog eens doornemen. Het kan ook verstandig zijn om repetities voor de komende week alvast voor te bereiden.

Uitgangspunt van het Studiecentrum Doorn is dat elke leerling in het weekend 1 à 1,5 uur huiswerk doet. Wanneer uw zoon of dochter een gedetailleerde opdracht krijgt, wordt dat op een huiswerkbriefje genoteerd. Voor alle zekerheid kunt u elke vrijdag vragen aan uw kind of de studiebegeleider een briefje heeft meegegeven.

De leerlingen van de bovenbouw (klas 4, 5 en 6)

Ook de leerlingen van de bovenbouw – die deel uitmaken van de tweede fase ­– zullen thuis enig extra werk moeten verzetten. Huiswerkbegeleiding in de bovenbouw gebeurt aan de hand van een strak, individueel studieschema. Een leerling die daarop achterstand heeft, moet die ’s avonds of in het weekend inhalen.

In de bovenbouw moeten leerlingen veel praktische opdrachten maken en boeken lezen. Binnen het studieschema dat het Studiecentrum Doorn hanteert, is daar niet zoveel ruimte voor. Zij zullen dit werk dus grotendeels thuis moeten doen.

Leerlingen op de bank in de Chillruimte van Studiecentrum DoornOns advies

Ons advies is om buiten het Studiecentrum wekelijks een aantal uur aan boeken en praktische opdrachten te besteden. Daarnaast is het raadzaam om in het weekend 1 à 1,5 uur aan het andere huiswerk te besteden.

De begeleiders houden de vorderingen nauwlettend in de gaten. Zo nodig bieden ze hulp tijdens de reguliere studiebegeleidingsuren. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de computers op het Studiecentrum.

Voor de bovenbouw hebben we geen systeem met huiswerkbriefjes. Van de leerlingen in de hoogste drie klassen mag enige zelfstandigheid verwacht worden.

Meer informatie

Hebt u nog vragen of opmerkingen? Schroom dan niet deze te stellen aan directeur Roeland Schutte. U kunt hem bereiken per e-mail of telefoon: 0343 – 420 405 of 06 – 22 28 45 18.
Telefonisch contact bij voorkeur tussen 12.00 en 13.00 uur.