Op het internet wemelt het van de websites die handig kunnen zijn voor je studie. Wanneer wij een website goed vinden, plaatsen we hem hier, zodat jullie er ook van kunnen genieten.
Kom je zelf een site tegen waarvan je denkt: die moet op ook op deze pagina, mail ons dan.

Onze webkeuze:

www.intelligentietest.nl
Nederlands-Vlaamse portal over intelligentie, IQ-testen en alles wat daarmee samenhangt.

www.eindexamen.nu
Opgaven en uitwerkingen, laatste nieuws over de examens en een examenchat.

www.minocw.nl
De website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

www.collegenet.nl
Huiswerkhulpsite met boekverslagen, werkstukken, open dagen en meer!

www.examenblad.nl
De officiële website voor de examens in het voortgezet onderwijs.

www.scholieren.com
Website voor en door scholieren met uittreksels, huiswerk, verslagen, forum en fun.

www.kennisnet.nl
Kennisnet is de ICT-organisatie voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

www.digischool.nl
Een initiatief van stichting De Digitale School. Het doel is om leerlingen alternatieve leerwegen aan te bieden. 35 docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs onderhouden de ‘digitale klaslokalen’ op deze site.

www.laks.nl
Website van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), een organisatie van, voor en door scholieren.

www.cito.nl
Site van het bekende instituut dat examens en toetsen ontwikkelt en afneemt.

www.huiswerkbegeleiding.nl
Op deze website staat huiswerkbegeleiding centraal. Vragen als Heb ik huiswerkbegeleiding nodig? Wat doet een huiswerkinstituut? komen aan de orde. Bevat ook studietips en uittreksels.

www.cambiumned.nl
Uitgebreide website voor het vak Nederlands. Handig voor oefenen met spelling, grammatica en stijlfiguren. Bevat ook informatie over schrijvers, literaire stromingen, poëzie en taalspelletjes.

www.jufmelis.nl
Website van ‘Juf Melis’, docente Nederlands op een middelbare school, vol oefeningen voor (werkwoord)spelling, woordenschat, woordsoorten en zinsontleding.

www.bastrimbos.com
‘Teacher of English’ Bas Trimbos heeft deze website opgezet. Vooral het menu Grammar is erg handig. Daar staat een uitgebreide uitleg over het gebruik van de Engelse werkwoordstijden en andere grammaticale kwesties.

www.sparknotes.com
Het menu Literature van deze website staat vol uitgebreide samenvattingen en analyses van Engelstalige boeken.

www.duits.de
Duitstalige website over Duitse taal en cultuur. De informatie is wat rommelig geordend, maar vooral de uitleg over de grammatica en de bijbehorende oefeningen zijn nuttig.

www.vertalen.nu
Website voor het vertalen van woorden en zinnen, onder meer van en naar het Engels, Duits, Frans en Spaans.

www.mijnwoordenboek.nl
Online vertaalwoordenboek van en naar het Engels, Duits, Frans en Spaans.

www.woordjesleren.nl
De URL spreekt voor zich.

www.wrts.nl
Een online overhoorprogramma waarmee de gebruiker woordjes kan leren.

www.teach.nl
Website waarop het overprogramma Teach2000 is te downloaden. Het is vooral geschikt om woordjes mee te leren, maar ook bijvoorbeeld chemische symbolen en  jaartallen behoren tot de mogelijkheden

www.jborsboom.nl
Website bijgehouden door natuurkundedocent J. Borsboom. Alleen de informatie voor de tweede en derde klassen (elektriciteit, licht, kracht en beweging, geluid en warmte) is toegankelijk.

www.bioplek.org
Uitgebreide en informatieve biologiewebsite voor onder- en bovenbouw.

www.perfect-english-grammar.com
Lots of free explanations and exercises to help you perfect your English grammar, meldt de website.

www.havovwo.nl
Website voor havo- en vwo-eindexamenkandidaten die alle vakken behandelt. Niet alles op de website is gratis, maar de online gezette oude eindexamens, uitwerkingen en normeringen wel.

www.wiskunde-uitwerkingen.nl
Uitwerkingen van de opgaven in de wiskundemethode Getal & Ruimte, bestemd voor de bovenbouw van havo en vwo.