17 aug

  • By Roel
  • In Nieuws
  • Comments Off

Aan de ouders van de leerlingen van Studiecentrum Doorn

Betreft: gang van zaken start cursusjaar 2018-2019.

Doorn, augustus 2018

Beste Ouders,

Na een welverdiende zomervakantie openen we weer onze deuren. Deze brief sturen wij U om U van een aantal belangrijke zaken op de hoogte te stellen.

Woensdag 29 augustus wordt Uw zoon/dochter in de gelegenheid gesteld de schoolboeken naar het Studiecentrum te brengen. Wilt uw zoon/dochter gebruik maken van een boekenkist, dan wordt hij/zij tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de gelegenheid gesteld de schoolboeken bij ons te brengen. Wij adviseren de leerlingen die 3 dagen per week of meer ons studiecentrum bezoeken gebruik te maken van een boekenkist.

Donderdag 30 augustus is de eerste begeleidingsdag. Ook de leerlingen die nog geen huiswerk hebben opgekregen voor de volgende dag verwachten wij! Deze middag willen we namelijk afspraken maken voor de komende periode. Leerlingen die 1 of 2 dagen per week studiebegeleiding volgen, kunnen eventueel telefonisch contact met ons opnemen om de begeleidingsdagen vast te stellen en verdere afspraken te maken. De overige leerlingen verwachten wij direct na school op het studiecentrum. Indien uw zoon/dochter toch verhinderd is deze dag dan vernemen we dit graag.

Een aantal belangrijke zaken die ik U graag onder de aandacht wil brengen:

• Bij afwezigheid van uw zoon/dochter verzoeken wij U hem of haar tijdig af te melden. Indien Uw zoon/dochter het studiecentrum eerder dan normaal dient te verlaten door bij voorbeeld tandartsbezoek, sport etc. horen wij dit ook graag even van tevoren.

• U kunt het studiecentrum op Facebook en Instagram volgen. Hier staan actuele berichten en wetenswaardigheden over het studiecentrum. Zo is gebruikelijk eventuele vervroegde openingstijden op deze media te vermelden. Leuk, handig en nuttig dus! Gaat U ons volgen

Hier kunt U ons vinden: : www.fb.com/StudiecentrumDoorn en voor Instagram Studiecentrum_Doorn.

• Ingesloten bij deze brief vindt U het vakantierooster 2018-2019. Leest U vooral goed de genoemde voorbehouden bij dit rooster.

Wij rekenen op een fijne samenwerking het komende schooljaar. Mede namens mijn assistenten Hans de Roock en Emmy Klingenberg,

met vriendelijke groet,

Roeland Schutte, directeur Studiecentrum Doorn