17 aug

  • By Roel
  • In Nieuws
  • Comments Off

Aan de ouders van de leerlingen van Studiecentrum Doorn

Betreft: gang van zaken start cursusjaar 2017-2018.

 

Doorn, augustus 2017

 

Beste Ouders,

Na een welverdiende zomervakantie openen we weer onze deuren. Deze brief sturen wij U om U van een aantal belangrijke zaken op de hoogte te stellen.

Dinsdag 22 augustus wordt Uw zoon/dochter in de gelegenheid gesteld de schoolboeken naar het Studiecentrum te brengen. Wilt uw zoon/dochter gebruik maken van een boekenkist, dan wordt hij/zij tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de gelegenheid gesteld de schoolboeken bij ons te brengen. Wij adviseren de leerlingen die 3 dagen per week of meer ons studiecentrum bezoeken gebruik te maken van een boekenkist.

Woensdag 23 augustus is de eerste begeleidingsdag. Ook de leerlingen die nog geen huiswerk hebben opgekregen voor de volgende dag verwachten wij! Deze middag willen we namelijk afspraken maken voor de komende periode. Leerlingen die 1 of 2 dagen per week studiebegeleiding volgen, kunnen eventueel telefonisch contact met ons opnemen om de begeleidingsdagen vast te stellen en verdere afspraken te maken. De overige leerlingen verwachten wij direct na school op het studiecentrum. Indien uw zoon/dochter toch verhinderd is deze dag dan vernemen we dit graag.

 

Een aantal belangrijke zaken die ik U graag onder de aandacht wil brengen:

• Bij afwezigheid van uw zoon/dochter verzoeken wij U tijdig af te bellen. Indien Uw zoon/dochter het studiecentrum eerder dan normaal dient te verlaten door bij voorbeeld tandartsbezoek, sport etc. horen wij dit ook graag even van tevoren.

• U kunt het studiecentrum op Facebook volgen. Op dit medium staan actuele berichten en wetenswaardigheden over het studiecentrum. Zo is gebruikelijk eventuele vervroegde openingstijden op onze Facebookpagina te vermelden. Leuk, handig en nuttig dus! Gaat U ons “liken” en volgen op Facebook?
Ons adres: www.fb.com/StudiecentrumDoorn

• Sinds een jaar kunt U ons ook volgen op Instagram: Studiecentrum_Doorn is het adres van dit medium. Ook Insta is een vorm waarmee wij met leerlingen en ouders wensen te communiceren. Volgt U ons?

• Graag willen wij het emailadres waarop U gemaild wenst te worden of post wenst te ontvangen controleren op correctheid. Wilt U zo vriendelijk zijn een bericht te sturen aan info@studiecentrumdoorn.nl . Vervolgens actualiseren wij alle adressen. Wel belangrijk dat we de naam kunnen herkennen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

• Ingesloten bij deze brief vindt U het vakantierooster 2017-2018. Leest U vooral goed de genoemde voorbehouden bij dit rooster.

 

Wij rekenen op een fijne samenwerking het komende schooljaar. Mede namens mijn assistenten Hans de Roock en Purdey Hof,

met vriendelijke groet,

 

Roeland Schutte, directeur Studiecentrum Doorn