29 mrt

  • By Roel
  • In Nieuws
  • Comments Off

Alleen de afwijkende dagen en begeleidingstijden zijn vermeld. Voor de niet genoemde dagen geldt het gewone begeleidingsrooster. Laat u deze brief alstublieft ook aan uw zoon/dochter lezen en bewaart U deze goed.

 

Week 15 (10 t/m 14 april) is er een projectweek/excursieweek op het Revius Lyceum te Doorn. Er zal op  het Revius dan  geen les worden gegeven. Een aantal van deze leerlingen verwachten wij wel op het studiecentrum:

 

De leerlingen uit de eerste klas en VWO 4 worden  maandag 14 april direct na school op het studiecentrum verwacht. Dit geldt ook voor de parttimers die normaal gesproken deze dag niet aanwezig zijn op het studiecentrum.

 

De leerlingen uit de tweede klas worden  woensdag 12 april direct na school op het studiecentrum verwacht. Dit geldt ook voor de parttimers die normaal gesproken deze dag niet aanwezig zijn op het studiecentrum.

 

We zullen deze middagen met de leerlingen werken aan de “mindere” vakken en het opgegeven huiswerk voor na de april/meivakantie.  De overige middagen zijn deze leerlingen vrij.

 

De leerlingen uit HAVO 3 en VWO 3 lopen deze week stage. De leerlingen van VMBO 3, HAVO 4 en VWO 5 zijn op excursie. Zij kunnen het studiecentrum deze week niet bezoeken. Het is niet nodig deze leerlingen af te melden.

 

Alle examenleerlingen, dus ook de leerlingen van de overige scholen, moeten indien mogelijk deze week in het kader van de examenvoorbereiding het studiecentrum elke dag bezoeken! Zij worden  hier ook persoonlijk van op de hoogte gesteld.

 

Voor niet- examen leerlingen van de overige scholen geldt deze week het reguliere begeleidingsrooster.

 

Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) is het studiecentrum alleen geopend voor de examenleerlingen. Ook de examenleerlingen die normaal gesproken deze dag verzuimen verwachten wij op het studiecentrum.  Wij verwachten alle examenleerlingen direct na school. Deze middag zijn we om 11.30 uur geopend. Indien uw zoon/dochter door omstandigheden verhinderd is, verneem ik dit graag voor maandag 10 april a.s. Alle niet-examenleerlingen zijn deze middag dus vrij.

 

 Zaterdag 15 april t/m zondag 30 april is het studiecentrum gesloten voor alle niet-examenleerlingen.  (April/Meivakantie)

 

Voor alle examenleerlingen zijn we t.b.v. onze Examentraining een tweetal dagen geopend tijdens de april/meivakantie:

 

Dinsdag 18 april        om 10.00 uur.

 

Vrijdag 28 april         om 11.00 uur.

 

Deze dagen gaan we oude eindexamens maken en bespreken op het studiecentrum. Voor de verdere invulling van onze Examentraining verwijs ik graag naar onze “Circulaire Examentraining”. Deze circulaire is ter informatie voor alle ouders met een zoon/dochter in het examenjaar bij deze brief  ingesloten.

 

Vrijdag 5 mei is het studiecentrum gesloten (Bevrijdingsdag).

 

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei is het studiecentrum gesloten ( Hemelvaartweekend).

 

Maandag 5 juni is het studiecentrum gesloten ( Tweede Pinksterdag).

 

Zaterdag 17 en/of zaterdag 24 juni zullen wij in de ochtenduren studiebegeleiding geven op ons studiecentrum. Dit in verband met de vele proefwerken en toetsweken op de verschillende scholen. Uw zoon/dochter zal door ons, indien wij dit nodig achten, worden uitgenodigd. Noteert u wel alvast deze ochtenden in uw agenda.

 

Medio juni wordt u door mij gebeld en maak ik graag met u een afspraak voor de bespreking van het eindrapport. Deze bespreking vindt kort na de rapportuitreiking plaats. Ook willen we tijdens dit gesprek de eventuele inschrijving voor het volgende schooljaar met U bespreken. Indien u eerder op vakantie gaat en de rapportuitreiking niet afwacht, zal ik in een eerder stadium met u een afspraak maken.

 

Tenslotte: de inschrijving van nieuwe leerlingen die het volgende schooljaar het studiecentrum willen bezoeken is al mogelijk.

 

Indien U een aanstaande brugklasser wilt aanmelden adviseren wij U dit tijdig te doen. Op ons brugklaspakket geven wij bij inschrijving voor 1 september a.s. een korting van 10% op het geldende tarief.

 

Natuurlijk zijn ook andere broers of zussen van harte welkom op ons studiecentrum. Wij  geven ook volgend jaar  een “broertje/zusje- korting”. Elk tweede (en volgende) gezinslid dat wordt aangemeld voor onze pakketten brugklasbegeleiding, huiswerkbegeleiding of Examentraining krijgt 15% korting op het geldende tarief.